av美胸排行

av美胸排行

内容:救生苦海∶治犬咬,以鹅屎敷之,不烂痛。入心之用居多,交心肾而安神、定志、开心、益智,〔修治〕捣细,于水盆中搅浊,浮者滤去之,曝干切用。

药性考云∶豆腐有盐卤点者,有石膏点者,俱能清热。曰肝属阴,痰亦属阴,痰生于脾,脾经所生之痰,内因肝经之阴火下动,动则生风,阴痰亦随之而逆,此颤振之所来也。

乃胃气弱而不和,三焦因之失职,故清无所归而不升,浊无所纳而不降,留恋嗳酸作饱胸膈不爽,宜陈皮竹茹汤主之。大抵不必论其色,总以含之不耗,投水不没,雨中焚之能爆者良。

同治甲子秋日,钱唐张应昌仲甫氏撰。良以秋分在即,燥气加临,不敢责重乎阳,以燥就燥反增燥病焉耳。

陈确斋云∶食之润肌肤,利五脏,且能降气清音声。能泻火消瘀,凉血止哕。

絮头以长者为贵,摩挲久之,葳蕤然若西毡,起绒更好,或染以薯莨,则其丝劲爽,可为夏服;不染则柔,以御寒。而沈云将云∶诸果都出外国及边瘴地方,虽不常见,但俱属异品,不惟可口,兼可疗治百病,凡行历远方者,即当携其种流传中土,有功于世不小,故附录而兼细核其主治,予因取之以补李氏之遗。

Leave a Reply